PRIVACY POLICY

AchterHetFornuis.nl respecteert de privacy van personen die gebruik maken van de diensten op de door AchterHetFornuis aangeboden website.

AchterHetFornuis.nl draagt ervoor zorg dat alle persoonlijke informatie die aan haar wordt verstrekt in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens zorgvuldig en vertrouwelijk zal worden behandeld.

AchterHetFornuis.nl verkoopt geen informatie van en over haar leden en geeft geen gegevens van haar leden uit handen aan derden.

AchterHetFornuis.nl kan de door leden verstrekte gegevens gebruiken, indien je daarvoor toestemming hebt gegeven, om aanbiedingen van haarzelf of van derden, al dan niet middels een externe opdrachtnemer, te doen.

AchterHetFornuis.nl kan in de toekomst besluiten haar Privacy Policy te wijzigen. Zij zal dat via haar website kenbaar maken. De wijzigingen zullen direct worden opgenomen in de Privacy Policy.